Jak oszczędzać wodę w hotelu?

Pytanie o to, jak oszczędzać wodę w hotelu, ośrodku wczasowym czy innym obiekcie świadczącym usługi noclegowe jest dziś ważne nie tylko ze względów ekonomicznych i środowiskowych. W XXI wieku, gdy ekolodzy biją na alarm, a naturalne zasoby są towarem deficytowym, trudno nie zauważyć, że firmy, które w swoich działaniach uwzględniają dobro zielonej planety, wykorzystują ten fakt również w celach promocyjnych. I nie ma w tym nic złego!

 

 

Na świecie zaczyna brakować wody – w wielu miejscach naszego globu nie ma jej już od dawna, podobnie jak innych zasobów. Powoduje to oczywiście ogromne wzrosty cen, a nierzadko również obostrzenia związane z gospodarowaniem niektórymi dobrami naturalnymi. Wiele polskich gmin latem wprowadza zakazy podlewania ogródków wodą wodociągową. Z tego powodu szczególnie zasadne jest pytanie o to, jak oszczędzać wodę w hotelu, obiekcie wczasowym, biurowcu, szkole, przedszkolu, na lotnisku i w akademiku, czyli wszędzie tam, gdzie dobowe zużycia są szczególnie wysokie.

W hotelarstwie, w którym pełna dostępność i odpowiednia jakość wody jest kwestią priorytetową, zmniejszenie zużycia wody jest o wiele trudniejsze niż w domu jednorodzinnym. Statystyki pokazują, że w obiektach noclegowych ilość wody zużywanej przez jedną osobę jest często ponad dwukrotnie większa niż w domu prywatnym. Jeśli do tego hotel świadczy usługi w strefie wellness, ma własne baseny kąpielowe czy pola golfowe, to liczby te będą jeszcze większe. A trudno przecież wymagać od hotelowych gości, aby próbowali gospodarować wodą oszczędniej.

 

Jak oszczędzać wodę w hotelu?

Rozwiązaniem, które najczęściej wdrażane jest w obiektach noclegowych, są systemy odzysku wody szarej. Tzw. ścieki, które są zanieczyszczone w niewielkim stopniu i pochodzą z pryszniców, umywalek, wanien. Montaż systemu do odzysku wody szarej pozwala oczyścić wodę (filtry membranowe), zmagazynować ją (zbiorniki naziemne i podziemne). Następnie wykorzystać do spłukiwania toalet, prac porządkowych, podlewania zieleni.

Rzadziej stosowanym sposobem na to, aby oszczędzać wodę w hotelu, jest montaż systemów do recyclingu deszczówki. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie w przemyśle, ale także w obiektach z dużą powierzchnią dachu płaskiego. Zebrana woda może zostać wykorzystana np. do nawadniania terenów zielonych czy prac gospodarczych.

Warto pamiętać, że największe korzyści z instalacji systemu można uzyskać, planując jego budowę jeszcze na etapie projektowania lub podczas modernizacji obiektu.

 

 

Ekologia – sposób na promocję

Odpowiedź na pytanie o to, jak oszczędzać wodę w hotelu związana jest z koniecznością poniesienia nakładów na odpowiednio dobraną instalację. Warto jednak pamiętać, że to bardzo mądra i prośrodowiskowa inwestycja, która ma też swój istotny, ekonomiczny wymiar. Przede wszystkim znaczna część wody, która już raz została wykorzystana w hotelu, nie trafi do systemu odprowadzania ścieków. Pozostanie ona w obiekcie do ponownego wykorzystania, co w sposób oczywisty obniża koszty eksploatacyjne.

Korzyści ekonomiczne mogą być też innej natury. W XXI wieku jako konsumenci wykonaliśmy olbrzymi postęp jeśli chodzi o świadomość własnej odpowiedzialności za środowisko. Dla wielu osób kwestią decydującą o wyborze danego produktu czy usługi jest dziś szeroko rozumiana odpowiedzialność dostawcy za środowisko. Pytanie o to, jak oszczędzać wodę w hotelu staje się tym samym bliskie pytaniu o to, jak zwiększyć rentowność własnego biznesu i pomnożyć zyski. A sposobem może być promowanie go jako ekologicznego, który będzie taki nie tylko z nazwy. Obiekty, w których pracują systemy do recyclingu wody szarej czy deszczowej mogą ubiegać się Green Key. Jest to międzynarodowy certyfikat ekologiczny Fundacji Environmental Education (FEE), przyznawany obiektom z branży turystycznej. Otrzymać go mogą te przedsiębiorstwa, które w ramach zrównoważonego rozwoju dążą do jak największego korzystania ze zrównoważonych procedur i technologii oraz do zmniejszenia zużycia zasobów i energii. Dla gości to prestiżowe oznakowanie będzie równoznaczne ze zobowiązaniem hotelu do tego, by spełnić wyśrubowane kryteria wyznaczone przez FEE.

Dane kontaktowe

Green Water Solutions Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 11, Adgar Business Center
02-673 Warszawa

NIP: 525-259-50-01
REGON: 147427836

Dział Obsługi Projektów

tel.: +48 600 890 133
e-mail: marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera!

Proszę czekać...

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera!