Start

logoGreen Water Solutions to przedstawiciel na Polskę firmy Green Lifelogo_greenlife
specjalizujący się w realizacji złożonych projektów z zakresu recyklingu wody szarej i wody deszczowej.Stosujemy opatentowane technologie recyklingu wody szarej w technologii Membranowej oraz najbardziej wydajną technologię odzysku wody deszczowej Filtr Biovitor. Oferujemy także najwyższej jakości Centrale Deszczowe oraz Pompownie przeciwpożarowe firmy ARIS GmbH .

Nasze rozwiązania to punktacja do certyfikacji w systemach BREEAM I LEED

Nasza Oferta obejmuje:

Szara Woda-recykling

Inteligentne systemy do odzyskiwania wody szarej pozwalają na ponowne użycie w budynku lekko zabrudzonej wody m.in. z umywalek i prysznicy czy kuchni. Po procesie filtracji do parametrów wody basenowej następuje zawrócenie wody do budynku i ponowne jej zagospodarowanie np. do spółkowania toalet, irygacji zieleni czy jako wodę serwisową. Rozwiązania te doskonale sprawdzają się w budynkach z dużym zużyciem wody w łazienkach jak biurowce czy hotele lub inne budynki wielkopowierzchniowe. Zastosowania systemów odzysku wody szarej pozwala na bardzo dużą optymalizację kosztów zużycia wody z sieci miejskiej. Przewidywany okres zwrotu dla inwestora na ogół nie przekracza 3-4 lat. Do każdego projektu przygotowujemy indywidualne rozwiązanie a także analizę cyklu życia i zwrotu z inwestycji. czytaj wiecej…

Systemy Recyklingu Wody Szarej i zbierania wody deszczowej dla:GWI_3.2-3000

  • Budynki wielkopowierzchniowe i biurowe
  • Nawadnianie zieleni
  • Retencja wody deszczowej
  • Rozsączanie
  • Rozwiązania dla domów i osiedli

Dzięki opatentowanej technologii Biovitor odzyskujemy i czyścimy wodę deszczową do parametrów wody serwisowej z możliwością ponownego wykorzystania w budynku(nawadnianie zieleni, spłukiwanie toalet. Dzięki technologii GREEN AQUA jesteśmy w stanie oczyścić ją do parametrów wyjątkowo czystej wody pitnej. Woda Deszczowa to doskonałe źródło oszczędności wody w budynku sprawdza się wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z dużymi powierzchniami dachów jak np. w centrach handlowych czy halach magazynowych czy produkcyjnych, jest także doskonałym uzupełniłem systemów wody szarej w budynkach. Zagospodarowanie wody deszczowej to także doskonały sposób na odciążenie systemów kanalizacji burzowej. czytaj więcej…

Retencja wody deszczowej

Oferujemy szeroką game rozwiązań dotyczących retencji wody deszczowej i uzdatnianie i zarządzania wód gruntowych. Każdy projekt jest przez nas w tym zakresie indywidualnie konsultowany.  czytaj więcej …

 

woda_deszczowa_1GreenLife Biovitor

zaprojektowana i opatentowana technologia filtra  zapewnia bezwonną i higienicznie bezpieczna deszczówkę. Technologia ta znalazła swoje rozwiązanie także w krajach rozwijających się.

 

GreenLife – zbiornikiGVT47.0_3021

Bogata oferta podziemnych zbiorników GreenLife dostępnych w rozmiarach od 11 700
do 47 000 litrów. Mogą być stosowane w układach technologii filtracji wody.

GreenLife AQa

Deszczówka do picia (we współpracy z RainSafe®) Jednoczesna obróbka światłem UV, węglem aktywowanym  oraz ozonem oczyszcza deszczówkę do wysokiej jakości wody pitnej.

Oczyszczalnie ścieków dla wielkości do 1000 ludzi

Gama produktów GreenLife do uzdatniania ścieków obejmuje w pełni biologiczne systemy oczyszczania za pomocą roślin, jak również technologię uzdatniania SBR. Tego typu systemy są stosowane tam, gdzie z przyczyn technicznych nie można wykorzystać gminnych oczyszczalni ścieków lub finansowo  ich budowa nie jest opłacalna.