Odzysk wody deszczowej

Odzysk wody deszczowej – technologia GreenLife i Aris

Katalog systemów odzysku wody deszczowej obejmuje zbiorniki na wodę deszczową i filtry Biovitor marki GreenLife oraz centrale deszczowe i systemy pompowe Argus marki Aris.

Woda deszczowa najczęściej zbierana jest z dachu budynku. Po oczyszczeniu jej we właściwy sposób może być ponownie wykorzystana do spłukiwania toalet czy podlewania zieleni. Wpływa to znacząco na zmniejszenie zużycia wody pitnej i ilości odprowadzanych ścieków.

Zbiorniki na wodę deszczową dzielimy na:

 • piwniczne – o pojemności 4.000 litrów, z zamontowanym wewnątrz filtrem Biovitor o średnicy od 100 do 200 DN, z możliwością instalacji na powierzchni ziemi, nawet wewnątrz budynku
 • pojemnościowe – o pojemności od 11.700 do 47.000 litrów, z zamontowanym filtrem Biovitor o średnicy od 150 do 200 DN, kopułą teleskopową i przykrywą, do montażu pod ziemią.

Odzysk wody deszczowej w technologii GreenLife Biovitor charakteryzuje:

 • Dobór systemu w zależności od wielkości zlewni podłączonego dachu
 • Instalacja filtra wewnątrz zbiornika na wejściu wody deszczowej
 • Gwarancja pełnego oczyszczenia mechanicznego i przechowywania w zbiornikach wyłącznie czystej wody
 • Przeciwdziałanie zagniwaniu wody poprzez proces biologiczny
 • Niskie koszty utrzymania – serwis i oczyszczanie raz na 8 lat
 • Dodatkowa punktacja w systemach certyfikacji BREEAM i LEED.

 

Woda deszczowa jest:

  •  naturalna
  •  czysta
  •  ekologiczna

 

Zastosowanie wody deszczowej obejmuje:

  •  chłodzenie maszyn
  •  ogrzewanie podłogowe
  •  cele użytkowe
  •  nawadnianie terenów zielonych