Archiwum Sejmu RP – odzysk wody deszczowej, recykling wody szarej

Projekt referencyjny – system recyklingu – woda szara, woda deszczowa – Archiwum Sejmu RP

 

Budynek Archiwum Sejmu RP – odzysk wody deszczowej, recykling wody szarej.

Inwestor: Kancelaria Sejmu RP

Czas realizacji: lipiec 2018

 

Opis rozwiązania

Dzięki wykorzystaniu systemowego rozwiązania GreenLife, opartego na opatentowanej technologii wody deszczowej GreenLife Biovitor, uzyskano wysokiej jakości wodę podczyszczoną, pozwalającą na podlewanie zieleni oraz obsługę toalet w budynku. Rozwiązanie pozwala optymalnie wykorzystać wodę z dachu w sposób ekologiczny, a jednocześnie generujący znaczne oszczędności.

Zainstalowano też kompletny system recyklingu wody szarej GWI 1500 o wydajności 1,5m3 na dobę GreenLife GMbH. Najwyższej jakości system membranowy gwarantuje nie tylko doskonałą jakość, klarowność i bezwonność wody do ponownego użytku przez użytkowników, ale także odznacza się bardzo niskimi kosztami utrzymania oraz wysoką trwałością podzespołów. Dzięki zastosowaniu opatentowanego procesu oczyszczania, urządzenia GreenLife znajdują się w światowej czołówce pod względem bezawaryjności i trwałości membran.

 

Rozwiązania techniczne recykling wody szarej w budynku Archiwum Sejmu RP

W wyniku prac projektowych wdrożono system zagospodarowania wody deszczowej oparty o opatentowany system filtracji Biovitor. W ten sposób w budynku udaje się odzyskać 100% wody wpływającej do zbiorników magazynowych o pojemności 12m3. Dzięki opatentowanej technologii i zastosowaniu biologiczno-mechanicznego procesu filtracji woda utrzymuje pełną przejrzystość, bezwonność oraz jest odporna na zagniwanie.

 

Na obiekcie wdrożono również system recyklingu wody szarej oparty o urządzenie GreenLife GWI 1500 o wydajności 1,5m3/doba Dzięki zastosowaniu opatentowanego rozwiązania udało się uzyskać najwyższą trwałość membrany wody szarej. W procesie recyklingu ścieki szare poddawane są kolejno procesowi sedymentacji, napowietrzania oraz ultrafiltracji membranowej. Zastosowano także dodatkową instalację lampy UV na przewodzie tłocznym. W przypadku chwilowego braku w instalacji wody szarej ostatecznym zasilaniem zapasowym dla obiektu jest woda bytowa, którą podłączyliśmy do zestawu zaworem antyskażeniowym z przerwą powietrzną GreenLife. Całością procesu sterujemy za pomocą szafy sterującej GreenLife. W wyniku optymalizacji procesu woda szara przechodzi wszystkie etapy oczyszczania we właściwych interwałach czasowych, całość systemu jest bezobsługowa i nie wymaga serwisowania częściej niż raz w roku.

 

Kontakt: Green Water Solutions Sp. z o.o., ul. Chełmska 19/21, 00-724 Warszawa, marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl; +48 600 890 133.