Filtr UV2000

Moduł oczyszczania wody UV 2000

Numer produktu: G0003542

Szczegóły:

Mała instalacja do zasilania w wodę pitną z wody deszczowej

Woda deszczowa z dostępnych powierzchni dachowych (należy używać tylko wody odpływowej z dachu, ponieważ występuje tutaj niewielka ilość zabrudzeń, woda z podwórka i chodników może być już znacznie bardziej zanieczyszczona) jest prowadzona do cysterny. W cysternie technologia Biovitor zapewnia odpowiednie filtrowanie wstępne. Podwodna pompa ciśnieniowa zasila przez filtr 3-stopniowy i dezynfekcję UV odbiorniki w budynku. Oczyszczana woda deszczowa przepływa w instalacji filtra początkowo przez 2 naboje filtra osadowego (najpierw 20 μm, a potem 10 μm), potem przez nabój filtra z aktywnym węglem, a na końcu przez dezynfekcję UV. Naboje filtrów filtrowania osadowego i filtra z aktywnym węglem należy wymieniać co 4 miesiące, a lampa UV do dezynfekcji UV ma oczekiwaną trwałość 10000 godzin! Instalacja potrzebuje 230 V / 50 Hz.

Informacje dotyczące technologii

Filtrowana wstępnie przez technologię GreenLife Biovitor woda deszczowa (dotąd nie w zakresie dostawy) jest udostępniana modułowi oczyszczania wody z pompą podciśnieniową GUP 46 z pływającym zasysaniem (w zakresie dostawy). W procesie technologicznym modułu oczyszczania wody stosuje się filtrację sedymentacyjną do 10 μm, filtrowanie z aktywnym węglem i dezynfekcję wody przy użyciu światła UV dla bezpiecznego i skutecznego odkażania wychwytywanej wody deszczowej do postaci świeżej wody pitnej zgodnie z wytycznymi WHO. Oczyszczona woda pozostaje bezpośrednio dostępna do użycia. Maksymalna wielkość oczyszczania instalacji (przepływ) wynosi 2000 litrów na godzinę.

Wyjście instalacji (gwint zewnętrzny 1") jest połączone bezpośrednio z systemem przewodów rurowych wody w budynku.

Specyfikacja:

Waga w kg:25
Długość w mm:800
Szerokość w mm:900
Wysokość w mm:165