Zawracanie wód opadowych centrum Logistyczne DHL w Zakrzewie

DHL Koszajec

Kolejny system odzysku wód opadowych dla centrum Logistycznego firmy DHL. Niemecka Firma będąca nie tylko liderem na rynku logistyki i przesyłek kurierskich to także  jeden z liderów zielonego buznesu, dbający o środowisko naturalne. Właśnie dlatego spólki z grupy DHL stosuje najlepsze na rynku rozwiązania w dziedzinie ekologii przy budowie swoich cemtrów logistycznych. DHL od dawna zwraca uwagę na racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi od paru lat zawracjaąc do ponownego użytku wodę z bardzo dużych połaci dachowych swoich nowych budynków logistycznych.

Rozwiązania Tecchniczne

W budynku zainstalowano najnowocześniejszy system odzysku wody deszczowej oparty o  układ filtracji biovitor DN200 Greenlife. Technologia została zintegrowana w zbiornikach podziemnych o sumarycznej pojemności 80m3. Dzięki zastosowaniu układu filtracji biovitor woda użytkowana w budynku do podlewania zieleni i spłukiwania toalet ma gwarantowane parametry. System pozwala na odzyskiwanie bezwonnej, klarownej i czystej wody deszczowej. Zastosowanie technologii zawracania wody opadowej  opartej o filtry biovitor do minimum redukuje koszty.  Zastisiwany proces oczyszczania charakteryzyje się minimalnymi wymogami serwisowymi. Rozwiązanie gwarantuje  w zasadzie bezterminową przydatność do użytkowania zainstalowanego systemu odzysku wody deszczowej.

Jeden z naszychsystemíw przygotowanych dla DHL opisany w inæycnieże budownictwa

DHL postawł na odzysk wody deszczowej także w swoim centrum w Koszajcu