Budynek Atrium II – woda szara w obiekcie biurowym

Projekt referencyjny – system recyklingu – woda szara w obiekcie biurowym ATRIUM II

 

 

Budynek Biurowy Atrium II, certyfikacja w systemie LEED.

Inwestor: Skanska Property Poland

 

Opis rozwiązania

Woda szara w obiekcie biurowym jest zbierana z pryszniców i umywalek, a następnie odprowadzana do stacji recyklingu wody szarej w podziemiach budynku. Woda szara pochodzi z łazienek z powierzchni biurowych, pryszniców, umywalek oraz z łazienek klubu fitness. W rezultacie procesu codziennemu recyklingowi poddajemy aż 10oool wody pochodzącej z budynku. Po zakończeniu procesu oczyszczania woda szara jest z powrotem odprowadzana do budynku na potrzeby spłukiwania toalet przez najemców. Woda spełnia parametry wód kąpieliskowych UE, jest bezwonna i bezbarwna.

 

Rozwiązania techniczne recykling wody szarej w budynku Atrium II 

W wyniku prac projektowych wdrożono system recyklingu wody szarej oparty o  urządzenie GreenLife GWI 10.000. w rezultacie zastosowaniu trwałych membran i opatentowanego procesu GreenLife GmbH udało się uzyskać najwyższą trwałość membrany wody szarej. W wyniku procesu recyklingu ścieki szare poddawane są kolejno procesowi sedymentacji, napowietrzania oraz ultrafiltracji membranowej. Zastosowano także dodatkową instalację lampy UV na przewodzie tłocznym. W rezultacie zastosowania komplementarnej instalacji odzysku wody deszczowej, woda szara nie jest jedynym źródłem odnawialnym w budynku. W przypadku chwilowego braku w instalacji wody szarej zostanie ona uzupełniona podczyszczoną wodą deszczową. Ostatecznym zasilaniem zapasowym dla obiektu jest woda bytowa, którą podłączyliśmy do zestawu zaworem antyskażeniowym z przerwą powietrzną GreenLife. Całością procesu sterujemy za pomocą szafy sterującej GreenLife. W wyniku optymalizacji procesu woda szara przechodzi wszystkie etapy oczyszczania we właściwych interwałach czasowych, a urządzenie wymaga bardzo długich interwałów serwisowych.

Film związany z urządzeniem:

 

 

Kontakt: Green Water Solutions Sp. z o.o., ul. Chełmska 19/21, 00-724 Warszawa, marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl; +48 600 890 133.