System Recyklingu Wody Szarej dla stacji terenowej Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie

 

Dostarczyliśmy kolejny system recyklingu wody szarej. Tym razem ekologiczne rozwiązanie trafiło do niezwykle istotnej placówki i klienta. Podziemny system recyklingu wody szarej GreenLife GWI 3000 będzie pracować w powstałym w Urwitałcie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji. Instalacja zagospodarowania wody szarej pełni tu szczególną rolę. Pozwala zarówno na zmniejszenie poboru wody jak i produkcji ścieków, co niezwykle istotne dla budynku znajdującego się w sercu lasów mazurskich.

Nie do przecenienia jest także rola edukacyjna powstałej instalacji. Budynek stanowiący centrum przyrodniczo informacyjne dla studentów oraz ważną jednostkę naukowo badawczą. Niezwykłe istotna est także sama zielona koncepcja budynku oraz użystych materiałów. Jesteśmy niezwykle dumni, iż nasza instalacja jest częścią tego niezwykłego przedsięwzięcia powstającego w zgodzie z naturą i w jej służbie.