System odzysku wody deszczowej w centrum IKEA Szczecin

 

Najnowocześniejsze technologie odzysku wody deszczowej w służbie ekologii w nowym centru IKEA Szczecin. Technologie Biovitor i centrala deszczowa Argus 7 dla środowiska.

Ikea to światowy lider w zakresie odpowiedzialności klimatycznej. Szwedzka firma od dawna słynie z wykorzystywanie rozwiązań proekologicznych. Projektując najnowsze centrum IKEA w Polsce nie zapomniano o odpowiedzi na wyzwanie jakim jest dbałość o kurczące się zasoby wody . Przyjęto rozwiązanie pozwalające na  odpowiedzialne i racjonalne zagospodarowanie wód opadowych. Dzięki takiemu podejściu w wyniku procesu projektowego uwzględniono budynek został uzbrojony w jeden z najnowocześniejszych systemów zawracania wody opadowej w budynkach handlowych w Europie.

Układ Filtracji Biovitor

Dzięki zastosowaniu kaskady filtrów GreenLife Biovitor DN250 budynek będzie w stanie odzyskać 100% wody spływającej do zbiornika magazynowego. Imponującej wielkości system dostarczy całość wody do spłukiwania toalet w budynku. Woda deszczowa posłuży także do ekologicznego nawadniania zieleni na terenie centrum IKEA.

Centrala Deszczowa Argus

Poza niezwykle zaawansowanym układem filtracji opartym o technologie Biovitor system jest sterowany przez centralę deszczową z gamy ARIS Argus 7 Eco. Jest to urządzenie odznaczające się zaawansowaną automatyką i szeroką możliwością strojenia i monitoringu. Centrale Deszczowe Argus to najwyższa dostępna na rynku ekonomika pracy.

Czysta woda z recyklingu bez użycia środków chemicznych

Jak zawsze podkreślamy jest, iż w nasza technologia w procesie technologicznym, a także serwisu i konserwacji urządzeń nie wykorzystuje  chemikaliów.  Co bardzo ważne nasze filtry  Biovitor Dn250 to gwarancja na bezterminowej skuteczności. Filtry nie wymagają okresowej wymiany, czyni to system ekologicznym w każdym aspekcie tego słowa. Konserwacja centrali deszczowej Aris Argus 7K również odbywa się bez konieczności użycia środków chemicznych i nie wymaga bieżącej obsługi technicznej.