System odzysku wody deszczowej – Thule w Pile

Projekt referencyjny –  zagospodarowanie wód opadowych w obiekcie przemysłowym. Odzysk i wykorzystanie wody deszczowej w fabryce Thule Polska w Pile.

 

 

Budynek produkcyjno- magazynowy – Thule Polska – zagospodarowanie wody deszczowej.

Retencja, czyli zagospodarowanie wód opadowych z dachu w budynku fabrycznym THULE w Pile to projekt przygotowany w GreenLife. Filtr Biovitor wraz z zestawem systemowych zbiorników magazynowych służy m.in. do spłukiwania toalet wodą z odzysku przez 250 pracowników fabryki.

Inwestor: Thule Polska

 

Opis rozwiązania

Realizacja nowoczesnego rozwiązania w zakresie zarządzania i odzysku wody deszczowej w fabryce pozwala na optymalizację zużycia wody i czyni budynek bardziej przyjaznym środowisku. W wyniku technologii odzysku wody deszczowej GreenLife Biovitor udało się optymalnie wykorzystać wodę zbieraną z dachu budynku. Dzięki opatentowanej technologii GreenLife użyte filtry nie generują dodatkowych kosztów utrzymania ani wymiany, poza sporadycznym oczyszczaniem filtrów (raz na 8 lat). W wyniku wdrożonych rozwiązań toalety w budynku zasilane są przez oczyszczoną wodę deszczową, znacznie ograniczając zużycie wody pitnej i związane z tym koszty. Optymalizacja projektu i dostosowanie wielkości systemu odzysku wody deszczowej do zapotrzebowania inwestora pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności. Zastosowanie podobnych rozwiązań w obiektach przemysłowych będzie mieć istotne znaczenia dla obniżenia kosztów eksploatacyjnych w kontekście nowowprowadzonych przepisów podatkowych dotyczących opłat za odprowadzanie deszczówki.

 

Rozwiązania techniczne w odzysku wody deszczowej w inwestycji THULE w Pile

W wyniku prac projektowych wdrożono system zagospodarowania wody deszczowej oparty o opatentowany system filtracji Biovitor. W ten sposób w budynku udaje się odzyskać 100% wody wpływającej do zbiorników magazynowych o pojemności niemal 120m3. Dzięki opatentowanej technologii i zastosowaniu biologiczno-mechanicznego procesu filtracji woda utrzymuje pełną przejrzystość, bezwonność oraz jest odporna na zagniwanie. W projekcie zagospodarowania wody opadowej w budynkach THULE na sieciach wewnętrznych zastosowano zbiorniki hybrydowe GreenLife. Są one zasilane wodą deszczową ze zbiorników magazynowych za pośrednictwem systemowych pomp zatapialnych. Woda pitna stanowi natomiast zasilanie zapasowe i jest dostarczana poprzez zapewniający kompletne bezpieczeństwo zawór elektromagnetyczny wbudowany w zbiorniki hybrydowe.

 

Kontakt: Green Water Solutions Sp. z o.o., ul. Chełmska 19/21, 00-724 Warszawa, marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl; +48 600 890 133.