Odzysk wody deszczowej- stacja PKP Żagań

Projekt referencyjny –  odzysk wody deszczowej na stacji kolejowej PKP w Żaganiu.

 

 

Innowacyjny Dworzec Systemowy Żagań – odzysk wody deszczowej.

System odzysku i zagospodarowania wód opadowych z dachu na stacji kolejowej PKP w Żaganiu zapewnia użytkownikom obiektu spłukiwanie toalet. W budynku użyto opatentowanej technologii podczyszczania wody deszczowej z użyciem filtrów biologiczno-mechanicznych w systemie Biovitor GreenLife oraz centrali deszczowej GRM.

Inwestor: Polskie Koleje Państwowe (PKP)

 

Opis rozwiązania

W historycznym budynku stacji kolejowej w Żaganiu zastosowano nowoczesny wewnętrzny system oczyszczania i dystrybucji wody deszczowej. Filtry Biovitor zainstalowane w systemie zbiorników wewnątrz budynku powodują oczyszczenie całości wody spływającej z dachu. Dzięki temu w instalacji zasilającej spłuczki znajduje się już wyłącznie podczyszczona, klarowna i bezwonna woda. Natomiast centrala deszczowa GRM GreenLife jest odpowiedzialna za dystrybucję wody na budynek i zasilanie zapasowe wody pitnej w okresie suszy.

 

Rozwiązania techniczne w odzysku wody deszczowej na stacji kolejowej PKP w Żaganiu

W projekcie zagospodarowania wody opadowej zastosowano zestaw zbiorników piwnicznych (magazynowo-retencyjnych) GreenLife wyposażonych w układ filtracji Biovitor. Dzięki opatentowanej technologii i zastosowaniu biologiczno-mechanicznego procesu filtracji woda utrzymuje pełną przejrzystość, bezwonność oraz jest odporna na zagniwanie. Są one zasilane wodą deszczową z dachu budynku. Dystrybucja wody do spłuczek odbywa się za pomocą centrali deszczowej GRM2.o GreenLife.

 

Kontakt: Green Water Solutions Sp. z o.o., ul. Chełmska 19/21, 00-724 Warszawa, marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl; +48 600 890 133.