Odzysk wody deszczowej- Galeria Handlowa

Projekt referencyjny – odzysk wody deszczowej w  Galerii Dzierżoniów.

 

 

Obiekt handlowo-usługowy Galeria Dzierżoniów – odzysk wody deszczowej.

W miejscu dawnego dzierżoniowskiego dworca PKS przy ul. Prochowej w Dzierżoniowie powstała Galeria Dzierżoniów. System odzysku i zagospodarowania wód opadowych z dachu zapewnia użytkownikom obiektu spłukiwanie toalet. W budynku użyto opatentowanej technologii podczyszczania wody deszczowej z użyciem filtrów biologiczno-mechanicznych w systemie Biovitor GreenLife oraz centrali deszczowej GRM.

Inwestor: Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK)

 

Opis rozwiązania

Dwukondygnacyjny obiekt galerii handlowej ma 5000 m2 powierzchni. W budynku zastosowano nowoczesny wewnętrzny system oczyszczania i dystrybucji wody deszczowej. Filtry Biovitor zainstalowane w systemie zbiorników wewnątrz budynku powodują oczyszczenie całości wody spływającej z dachu. Dzięki temu w instalacji zasilającej spłuczki znajduje się już wyłącznie podczyszczona, klarowna i bezwonna woda. Natomiast centrala deszczowa GRM GreenLife jest odpowiedzialna za dystrybucję wody na budynek i zasilanie zapasowe wody pitnej w okresie suszy.

 

Rozwiązania techniczne w odzysku wody deszczowej w Galerii Dzierżoniów

W projekcie zagospodarowania wody opadowej zastosowano zestaw zbiorników piwnicznych (magazynowo-retencyjnych) GreenLife wyposażonych w układ filtracji Biovitor. Dzięki opatentowanej technologii i zastosowaniu biologiczno-mechanicznego procesu filtracji woda utrzymuje pełną przejrzystość, bezwonność oraz jest odporna na zagniwanie. Są one zasilane wodą deszczową z dachu budynku. Dystrybucja wody do spłuczek odbywa się za pomocą centrali deszczowej GRM2.o GreenLife.

 

Kontakt: Green Water Solutions Sp. z o.o., ul. Chełmska 19/21, 00-724 Warszawa, marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl; +48 600 890 133.