System odzysku wody deszczowej – Dworzec Nasielsk

Projekt referencyjny – System odzysku wody deszczowej, retencja wód opadowych.

 

 

Stacja Kolejowa – Innowacyjny Dworzec Systemowy(IDS), Nasielsk Mazowsze.

Zagospodarowanie i odzysk wody deszczowej na stacji kolejowej w technologii Biovitor GreenLife.

Inwestor: PKP SA

 

Opis rozwiązania

Realizacja modelowego rozwiązania w zakresie zarządzania i odzysku wody deszczowej na działce zajmowanej przez Innoweacyjny Dworzec Systemowy(IDS) w Nasielsku. Pomimo trudnych warunków zagospodarowanie wód opadowych na działce, dzięki zastosowaniu technologii odzysku wody deszczowej GreenLIfe problemy projektowe zostały rozwiązane. W wyniku wdrożonych rozwiązań toalety dworcowe są zasilane przez oczyszczoną wodę deszczową, co ogranicza zużycie wody pitnej. Jednocześnie wspomaga to regulujcję retencji wód opadowych na działce. Zastosowany system wody deszczowej pozwolił na uzyskanie znacznych oszczędności wynikających z użycia wody deszczowej. w efekcie budynek zużywa znacznie mniej wody pitnej. W wyniku wykonanych prac na Dworcu IDS w nasielsku powstał modelowy, ekologiczny dworzec z przyjaznym środowisku, system zarządzania wodą w budynku stanowiący znakomity przykład dla przyszłych realizacji w sektorze kolejowym.

 

Rozwiązania Techniczne w odzysku wody deszczowej na stacji IDS Nasielsk:

W wyniku prac projektowych wdrożono odzysku wody deszczowej  oparty o opatentowany system filtracji biovitor.  Dzięki temu zapewniono odzysk 100% wody wpływającej do zbiornika. Dzięki opatentowanej technologii i zastosowaniu biologiczno-mechanicznego procesu filtracji  woda jest zdatna do ponownego użytku. Układ filtracyjny osadzono w systemowym zbiorniku retencyjnym GreenLife. W wyniku zastosowanie systemu pompowego U1.1 GreenLife osiągnięto  jako bezpieczne podłączenie wody bytowej źródło zasilania zapasowego. System wody deszczowej wyposażono także w zaawansowany układ monitorowania zdalnego oraz zabezpieczenia przed przepełnieniem zbiorników.

 

Kontakt: Green Water Solutions Sp. z o.o., ul. Chełmska 19/21, 00-724 Warszawa, marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl; +48 600 890 133.