System odzysku wody deszczowej – Dworzec Nasielsk

Projekt referencyjny – System odzysku wody deszczowej, retencja wód opadowych.

 

 

Stacja Kolejowa – Innowacyjny Dworzec Systemowy (IDS), Nasielsk, Mazowsze.

Zagospodarowanie i odzysk wody deszczowej na stacji kolejowej w technologii Biovitor GreenLife.

Inwestor: Polskie Koleje Państwowe (PKP)

 

Opis rozwiązania

Realizacja modelowego rozwiązania w zakresie zarządzania i odzysku wody deszczowej na działce zajmowanej przez Innowacyjny Dworzec Systemowy (IDS) w Nasielsku. Pomimo trudnych warunków zagospodarowanie wód opadowych na działce, dzięki zastosowaniu technologii odzysku wody deszczowej GreenLife problemy projektowe zostały rozwiązane. W wyniku wdrożonych rozwiązań toalety dworcowe są zasilane przez oczyszczoną wodę deszczową, co ogranicza zużycie wody pitnej. Jednocześnie wspomaga to regulację retencji wód opadowych na działce. Zastosowany system wody deszczowej pozwolił na uzyskanie znacznych oszczędności wynikających z użycia wody deszczowej. w efekcie budynek zużywa znacznie mniej wody pitnej. W wyniku wykonanych prac na Dworcu IDS w nasielsku powstał modelowy, ekologiczny dworzec z przyjaznym środowisku, system zarządzania wodą w budynku stanowiący znakomity przykład dla przyszłych realizacji w sektorze kolejowym.

 

Rozwiązania Techniczne w odzysku wody deszczowej na stacji IDS Nasielsk:

W wyniku prac projektowych wdrożono system odzysku wody deszczowej, oparty o opatentowany układ filtracji Biovitor.  W ten sposób zapewniono odzysk 100% wody wpływającej do zbiornika. Dzięki opatentowanej technologii i zastosowaniu biologiczno-mechanicznego procesu filtracji woda jest zdatna do ponownego użytku. Układ filtracyjny osadzono w systemowym zbiorniku retencyjnym GreenLife. W wyniku zastosowania systemu pompowego U1.1 GreenLife osiągnięto bezpieczne podłączenie wody bytowej jako źródło zasilania zapasowego. System wody deszczowej wyposażono także w zaawansowany układ monitorowania zdalnego oraz zabezpieczenia przed przepełnieniem zbiorników.

 

Kontakt: Green Water Solutions Sp. z o.o., ul. Chełmska 19/21, 00-724 Warszawa, marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl; +48 600 890 133.