Budynek szkoły – recykling wody szarej

Projekt referencyjny – recykling wody szarej w Zespole Szkół nr 42 w Ursusie.

 

 

Kompleks szkolno-sportowy przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Ursusie

Dwukondygnacyjny budynek z holem głównym otwartym na centralny dziedziniec wewnętrzny, wokół którego zorganizowane są główne funkcje obiektu. Dwupoziomowe patio stanowi doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu i nawiązywania przyjaźni. Na poziomie parteru znajdują się szatnie dla uczniów. Z myślą o podnoszeniu sprawności fizycznej najmłodszych oraz propagowaniu aktywnego trybu życia powstały dwie duże sale gimnastyczne i trzy boiska sportowe. Nowoczesny obiekt i ekologiczne rozwiązania.

Inwestor: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Generalny wykonawca: Skanska

Architekt: Piotr Bujnowski

Czas realizacji: luty 2018

 

Opis rozwiązania

W rezultacie procesu codziennemu recyklingowi poddajemy wodę szarą pochodzącą z pryszniców i umywalek. Woda szara z budynku jest zbierana i odprowadzana do stacji recyklingu wody szarej w podziemiach budynku. Po zakończeniu procesu oczyszczania woda szara jest z powrotem odprowadzana do budynku na potrzeby spłukiwania toalet przez użytkowników. Woda spełnia parametry wód kąpieliskowych UE, jest bezwonna i bezbarwna.

 

Rozwiązania techniczne recykling wody szarej w budynku szkolnym

W wyniku prac projektowych wdrożono system recyklingu wody szarej oparty o  urządzenie GreenLife. Dzięki zastosowaniu trwałych membran i opatentowanego procesu GreenLife GmbH udało się uzyskać najwyższą trwałość membrany wody szarej. W wyniku procesu recyklingu ścieki szare poddawane są kolejno procesowi sedymentacji, napowietrzania oraz ultrafiltracji membranowej. Zastosowano także dodatkową instalację lampy UV na przewodzie tłocznym. W przypadku chwilowego braku w instalacji wody szarej zostanie ona uzupełniona zasilaniem zapasowym dla obiektu w postaci wody bytowej, którą podłączyliśmy do zestawu zaworem antyskażeniowym z przerwą powietrzną GreenLife. Całością procesu sterujemy za pomocą szafy sterującej GreenLife. W wyniku optymalizacji procesu woda szara przechodzi wszystkie etapy oczyszczania we właściwych interwałach czasowych, a urządzenie nie wymaga częstego serwisowania.

 

Kontakt: Green Water Solutions Sp. z o.o., ul. Chełmska 19/21, 00-724 Warszawa, marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl; +48 600 890 133.