Czym są centrale deszczowe i jak projektować je w nowoczesnych systemach odzysku wody deszczowej

Czym jest centrala deszczowa?

Centrale Wody Deszczowej
Aris Argus 7 ECO

W Największym uproszczeniu to urządzenie do zarządzania zaopatrzeniem odzyskanej wody deszczowej i źródłami zapasowymi. Dzięki wbudowanej automatyce i zaworowi z przerwą powietrzna urządzenie pozwala na bezpieczne zasilanie systemu wodą bytową. Centrala deszczowa ma za zadanie w pierwszym rzędzie zaopatrzyć budynek w odzyskaną wodę deszczową. W razie jej braku może przełączyć się automatycznie na wodę bytową. Oczywiście możliwe jest także zasilanie zapasowe z innych źródeł np. przy pomocy wody szarej z recyklingu. Centrale są szeroko wykorzystywane w budownictwie w systemach odzysku deszczówki. Znajdują zastosowanie zarówno w budynkach mieszkaniowy jak i wszelkiego rodzaju obiektach komercyjnych i przemysłowych. Zaawansowane centrale deszczowe wykorzystywane są w aplikacjach przemysłowych, dostarczaniu wody do pionów spłuczek, systemach retencji oraz systemach podlewania zieleni.

 

Typowy schemat działania centrali deszczowej

 

Centrala Deszczowa
Dopust Wody Bytowej w Centrali Deszczowej

Centrala deszczowa jest w pierwszym rzędzie starowane zasilaniem wodą opadową odzyskaną. Czujnik KIM Measuring w który wyposażona jest centrala podaje w sposób ciągły informację o stanie wody deszczowej. W momencie spadku poziomu wody poniżej 10cm w zbiorniku magazynowym system automatycznie przełącza się na wodę wodociągową poprzez otwarcie zaworu elektromagnetycznego. Pompy Hydroforowe stanowiące element centrali odpowiadają za podanie wody na instalację budynkową. W przypadku wody deszczowej  tłoczymy ją pompą zatapialną sterowana przez centrale deszczową  do pomp hydroforu. W przypadku pracy na wodzie bytowej poprzez zawór elektromagnetyczny z przerwą powietrzną podający wodę do zbiornika przeponowego.

Centrala deszczowa Aris Argus może być wyposażona w pompy hydroforowe niemal w dowolnej wydajności oraz dostosowany w tym zakresie zbiornik przeponowy. Automatyka urządzenia steruje nie tylko pompami hydroforu czy otwarciem dopustu wody Bytowej ale także pompami zatapialnymi czy zaworami kulowymi na napływie deszczówki. Dzieki otwartemu środowisku pracy urządzenie w specyfikacji 7 eco ma niemal nieograniczone możliwości automatyki. Centrala może współpracować z innymi urządzeniami oraz zarządzać ich praca a także przekazywać spektrum informacji do BMS.

 

 

Automatyka i nieograniczone możliwości Centrali wód deszczowych  ARIS ARGUS 7

 

Aris Argus Panel sterujący
Centrala Deszczowa Pani Sterujący

Centrale typu Argus 7 to urządzenia o bardzo wysokim standardzie pracy z pompą prowadzącą z falownikiem i pompą wspomagającą. Dzięki zainstalowanej automatyce firmy aris oraz niezwodnym pompom Ebara gwarantują optymalny zakres i kulturę pracy. Urządzenie może pracować z kilkoma zbiornikami wody deszczowej jednocześnie, obsługiwać jednocześnie np. wodę szarą czy sterować zasuwami. Istotna funkcja to także możliwość sterowania podlewaniem czy automatycznego opróżniania zbiorników retencyjnych. Jedną z bardziej zaawansowanych funkcji jest możliwość monitoringu pogody. Takie rozwiązanie pozwala przewidzieć silny opad i odpowiednio wcześniej rozpocząć przygotowywanie zbiorników. Producent wyposażył Centrale Deszczowe Aris Argus 7  w intuicyjny, wielopoziomowy panel dotykowy w j. polskim. Poza zaawansowanymi opcjami obsługi pozwala on na bieżąco obserwować pracę wszytkich komponentów w trybie praca/postuj/awaria. Jednocześnie centrale argus pozwalają na przekazanie do BMS Budynkowago szerokiego spektrum informacji w oparciu o wybrany protokół komunikacji.

Przykładowy projekt z użyciem centrali Centrum Badawcze Rozwojowe ZF we Wrocławiu

 

 

Dane kontaktowe

Green Water Solutions Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 11, Adgar Business Center
02-673 Warszawa

NIP: 525-259-50-01
REGON: 147427836

Dział Obsługi Projektów

tel.: +48 600 890 133
e-mail: marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera!

Proszę czekać...

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera!