Odzysk Wody deszczowej z dachu zielonego, jak rozwiązać ten problem?

Odzysk Wody deszczowej z dachu zielonego, jak rozwiązać ten problem.

  

Coraz częściej zgłaszają się do nas klienci z prośbą o wsparcie lub analizę projektu odzysku wody deszczowej z dachu zielonego. Co do zasady obie technologie, to przecież ekologia, prawidłowy odzysk deszczówki z takiej zlewni tego jednak duże wyzwanie projektowe. Poza nowo projektowanymi inwestycje , gdzie możemy dość łatwo znaleźć prawidłowe rozwiązania techniczne i zawczasu wyeliminować problem, coraz częściej stykamy się z już istniejącymi, źle działającymi lub nieprawidłowo zaprojektowanymi systemami. Skutkiem czego jest najczęściej żółta, rdzawa lub co gorsz śmierdnąca woda deszczowa w spłuczkach. Staramy się promować dobre praktyki i upowszechniać prawidłowe wzorce projektowe na rynku dotyczące zarawacnia deszcówki, stąd właśnie ten artykuł.

Na co zwrócić uwagę, najczęstsze błędy.

Projektując budynek w pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę na zlewnię, z której zbieramy wodę deszczową. Następnie dobrać prawidłowe rozwiązanie filtracyjne. Zdecydowanie preferowanym rozwiązaniem jest podczyszczanie całej odzyskiwanej wody deszczowej i przechowywanie wody już podczyszczonej odpornej na zagniwanie w zbiorniku. Filtrowanie wody długo stojącej w zbiorniku za pomocą filtrów znajdujących się na rurarzu to częsty błąd. Tego typu rozwiązanie prowadzi często do niskiej jakości wody odzyskanej. Jeśli mamy do czynienia z odzyskiem wody z zielonego dachu lub inną powierzchnią biologicznie czynną musimy się liczyć, że nawet przy zastosowaniu najlepszych flirtów możemy nie uzyskać neutralnej barwy wody. Jest to zależne od wielu czynników. Głównymi są m.in  rodzaj i ilość zastosowanego substratu, lokalizacja budynku, warunki klimatyczne itp. Prawidłowa analiza na etapie projektowym pozwoli zawczasu wdrożyć prawidłowe rozwiązanie techniczne i uniknąć problemów. Problemy ni rzadko  ujawnią się nawet po kilku miesiącach od oddania budynku.

Prawidłowe rozwiązanie techniczne – Odzysk wody deszczowej z zielonego dachu.

Wraz z naszymi partnerami technologicznymi Grenenie GMBH i ARIS GMBH stale pracujemy nad rozwojem technologio systemów odzysku wody deszczowej. Na chwilę obecną rozwiązaniem gwarantującym właściwą jakość wody oczyszczonej jest kompilacja układu filtracji opartej o filtr LUPO wraz, ze specjalnie doposażoną Centralą wód deszczowych ARIS Argus. Rola centrali deszczowej w projektach odzysku wody z dachów zielonych jest kluczowa  na równi z zainstalowanym filtrem. W przypadku takich projektów deszczówkę pona etapie filtracji w całości sepiujemy od zanieczyszczeń stałych. Dzięki takiemu rozwiązaniowi woda już podczyszczona w zbiorniku pozostaje odporna na zagniwanie i niwelujemy ryzyko brzydkiego zapachu. Rolą centrali deszczowej jest natomiast dozowanie dodatkowego barwnika do wody oczyszczonej w celu eliminacji żółto-rdzawej barwy. Centrala deszczowa Aris Argus to aktualnie jedyne urządzenie na rynku z możliwością fabrycznego przystosowania do pracy z dozownikiem barwnika. Rozwiązanie jest szeroko przetestowana przez producenta na rynkach europejskich, w tym na niezwykle wymagającym rynku brytyjskim.

 

Dane kontaktowe

Green Water Solutions Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 11, Adgar Business Center
02-673 Warszawa

NIP: 525-259-50-01
REGON: 147427836

Dział Obsługi Projektów

tel.: +48 600 890 133
e-mail: marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera!

Proszę czekać...

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera!