Odzysk wody deszczowej. Recykling Wody Szarej. Niezawodne, nowoczesne technologie w służbie ekologii i ekonomii

W naszym najnowszym artykule, który niedługo dostępny będzie także w specjalistycznej prasie staramy się przybliżamy tematykę instalacji wody szarej i odzysku wody deszczowej.

Jak działa system odzysku wody deszczowej

Odzysk wody deszczowej

Funkcjonalny i prawidłowo zaprojektowany system odzysku wody deszczowej składa się z urządzńe filtracyjnych, zbiornika magazynowego oraz specjalnego układu pompowego. zawiera on  m.in. zbiornik buforowy dla połączenia układu wody opadowej z wodą bytową jako zasilaniem zapasowym. Połączenia takie wykonuje się zawsze z użyciem zaworu elektromagnetycznego z przerwą powietrzną. Układ pompowy często określa  się jako tzw. centralę wody deszczowej. Może ona być jednym kompaktowym urządzeniem(hydrofor, zbiornik, automatyka, zawór elektromagnetyczny w jednej obudowie)choć coraz częściej stosuje się zbiorniki hybrydowe instalowane wewnątrz budynku jako niewielki „podręczny zapas” wody deszczowej, z wbudowanym dopustem wody pitnej oraz oddzielnym hydroforem. Jest to łatwiejsze z punktu widzenia obsługi i konserwacji, zajmuj jednak minimalnie więcej miejsca w pomieszczeniu technicznym i daje mniej możliwości w zakresie automatyki. Najważniejszym elementem układanki jest jednak prawidłowa filtracja i jakość wody opadowej odzyskanej z dachu budynku powinna być całkowicie klarowana, bezwonna i pozbawiana zanieczyszczeń oraz osadów. Co więcej układ powinien działać w perspektywie długoletniej bez zarastania zbiornika i zmiany jakości wody w kolejnych latach użytkowania.

Dobór właściwej filtracji do powierzchni zlewni

Gwarancją takiej jakości jest zastosowanie filtracji dostosowanej do wielkości dachu/zlewni, ustawianej na wejściu do zbiornika magazynowego. W ten sposób odzyskujemy i oczyszczamy całość  wody wpływającej do zbiorników magazynowych i przechowujemy wodę oczyszczoną.

Biovitor, Systemy Odzysku Wody Deszczowej zasada działania

Filtry Biovitor to skalowalne rozwiązanie filtracyjne z możliwością łatwego dostosowania do wielkości zlewni projektowanego budynku. Z tego powodu filtry są kluczowym elementem systemów odzysku wody deszczowej dostarczanych przez GreenLife i Green Water Solutions. W wyniku zastosowania opatentowanej technologii i połączeniu mechanicznej filtracji z osadnikiem biologicznym urządzenia zapewniają nie tylko pełną klarowność, bezwonność wody zawracanej do budynku. Co najważniejsze,  pozwalają jednocześnie zminimalizować zapotrzebowanie na serwis do absolutnego minimum(średnio 6-8lat). Urządzenia te przy prawidłowym użytkowaniu nie wymagają także okresowej wymiany żadnych elementów, co jest niezwykle ważna z ekologicznego punktu widzenia. Co niezwykle istotne, układy filtracji Biovitor nadją się do łatwej implementacji i użytkowania w budownictwie kubaturowym. Oprócz oszczędności wody w budynkach znakomicie sprawdzają się w projektach certyfikowanych m.in. w systemach BREEAM i LEED

Schemat Układu

P&I Przykladowy schemat rys 1

Wodę deszczowa z dachu budynku po oczyszczeniu filtrami biovitor  przechowujemy w zbiorniku magazynowym wody opadowej. Pompa zatapialna ze sterowaniem  umieszczona w zbiorniku magazynowym pompuje wodę na sygnał zapotrzebowania z centrali deszczowej umieszczonej w budynku. Woda tłoczona jest następnie przez centrale wód deszczowych na instalację budynku(najczęściej spłuczki toalet i podlewanie zieleni). W sytuacji braku wody deszczowej w zbiorniku(poziom wg czujnika/pływaka poniżej 15 cm w zbiorniku) centrala automatycznie pobiera wodę bytową poprzez elektrozawór.

Woda szara a woda deszczowa – często mylone pojęcia

Woda szara i woda deszczowa to często mylone pojęcia. Dzieje się tak z uwagi że oba systemy wymagają wydzielonego układu po stronie tłocznej i w obu przypadkach wiodę oczyszczona możemy zastosować do podobnych potrzeb. Najczęściej są to pion zasilania  toalet, podlewanie, mycie obiektu, myjnia samochodowa. Znacząco różni się natomiast źródło ścieków. Woda szara to lekko zanieczyszczony ściek z pryszniców i umywalek. Systemy recyklingu szarej wody dobiera się więc podług możliwości zebrania i poddania recyklingowi ścieku w układzie dobowym oraz zapotrzebowania budynku. Właściwie dobrany System wody deszczowej to natomiast wypadkowa wielkości dachu podłączonego,  średnich opadów i zapotrzebowanie, jednak należy pamiętać że o nierównomierności opadów, kluczowy jest więc dobór właściwej wielkości zbiornika. W budynkach o zapotrzebowaniu komercyjnym przyjmuje się magazyn 20-30 dni dla zapewnienia pełnej sprawności systemu. Dobrym rozwiązaniem jest również możliwość połączenia systemu odzysku wody deszczowej z instalacją wody szarej.

Na co zwrócić uwagę projektując system wody deszczowej

Najważniejsze aspekty z punktu widzenia projektowego, które warunkują sukces przedsięwzięcia to prawidłowa ocena zapotrzebowania, następnie należy dobrać wielkość zbiornika oraz moce układów pompowych. Przy doborze zbiornika z uwagi na rozmiar rekomendujemy rozwiązania podziemne, oferujemy jednak także systemu wewnątrz budynków. Jednym z najistotniejszych czynników przy doborze zbiornika jest także poziom wód gruntowych oraz głębokość posadowienia zbiorników. Dobór układu filtracyjnego jest sprawą najważniejsza ale też najprostszą liczy się tu wielkość zlewni dachu. Należy jednak pamiętać, że odzysk wody deszczowej jest bardzo utrudniony z zastosowaniem dachów zielonych.  Z tego powodu zawsze sprawdzamy materiał zlewni przed przystąpieniem do projektowanie systemu

Kiedy system wody szarej a kiedy odzysk wody deszczowe –Przykłady

Generation Park X- woda szara, recykling

Odzysk wody deszczowej stosujemy w wielu projektach. Najczęściej są to budynku płaskie o dużym dachu gdzie możemy odzyskać relatywnie dużo wody.  Są to dla przykładu niektóre centra logistyczne jak np. centra  DHL, gdzie nie tylko zasila się wodą deszczowa toalety ale także podlewa tereny zielone. Instalacje takie można spotkać także w centrach handlowych jak np. najnowszy tego typu budynek w aglomeracji warszawskiej CH Nowa Stacja w Pruszkowie. Systemy wody deszczowej znajdują zastosowanie coraz częściej także w budynkach mieszkaniowych. W naszym portfolio znalazły się także obiekty publiczne. Bardzo silny nacisk na ekologię i ekonomię nowych dworców kładzie PKP w nowych dworcach typu IDS. Systemy tego typu spotkać można m.in. na dworcach w Oświęcimiu, Nasielsku, Sędziszowie, Żaganiu czy Pomiechówku. W ostatnim okresie odnotowaliśmy też duży wzrost zapytań o odzysk wody deszczowej w obiektach przemysłowych. Jeśli mamy  do czynienia z budynkiem o dużym zużyciu i mniejszym dachu należy rozważyć Instalację odzysku wody szarej. Szczególnie atrakcyjne są tu duże budynku biurowe, hotelowe.

Rozwiązanie problemów retencji i zagospodarowanie wód opadowych na działce

Brak możliwości odprowadzenie wód deszczowych z działki to znaczące ograniczenie projektowe, nierzadko uniemożliwiające rozpoczęcie budowy obiektu. Odzysk wody deszczowej i ponowne jej zagospodarowanie wewnątrz budynku to najlepsze rozwiązanie tego problemu. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań generowane są miarodajne oszczędności dla użytkownika budynku. Silnie akcentujemy też aspekt ekologiczny poprzez zmniejszenie poboru wody z ujęcia miejskiego.

Odzysk wody szarej wody szarej co to jest i jak to działa?

Woda szara to nisko zanieczyszczone ścieki z pryszniców i umywalek, które oczyszczamy uzyskując wodę użytkową dobrej jakości. Jako czysta i pozbawiona bakterii woda może być ponownie wykorzystywana. Najczęściej używamy jej do czyszczenia, nawadniania ogrodów, spłukiwania toalet. Najważniejszym elementem instalacji odzysku wody szarej są filtry membranowe (proces ultrafiltracji), na wcześniejszym etapie ścieki poddawane są także sedymentacji i napowietrzaniu. Co bardzo ważne modułowa konstrukcja systemu pozawala dostosować ilość oczyszczanych ścieków szarych do możliwości i zapotrzebowania konkretnego budynku. Typowe instalacje stosowane w budynkach wielorodzinnych , komercyjnych i przemysłowych  mają wydajność od 2 do 50 tysięcy litrów na dobę.

Sercem instalacji recyklingu wody szarej jest filtr membranowy. Zastosowana w instalacji GreenLife technologia biofiltrów membranowych gwarantuje pełną separację biomasy od oczyszczonej wody szarej. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie niemal 100% wody, wolnej od frakcji stałej oraz całkowicie oczyszczonej z pozostałości bakterii i wirusów. Cały proces czyszczenia składa się z fazy czyszczenia biologicznego oraz z ultrafiltracji (bioreaktor membranowy MBR); woda jest następnie przechowywana w zbiorniku wody oczyszczonej.

Modułowość  i bardzo niskie wymagania serwisowe

Najlepsze oferowane na rynku systemy to rozwiązania skalowalne w projektowaniu. dzieje się tak ze względu na modułową konstrukcję. Dzięki niej wydajność zostanie odpowiednio dostosowana w przypadku ewentualnej rozbudowy budynku. Jest to szczególnie istotne w wypadku projektów wieloetapowych. Z wyjątkiem corocznego przeglądu kontrolnego instalacja jest bezobsługowa. Ponadto systemy dysponuje inteligentną technologią, która umożliwia zdalny nadzór i kontrolę przez inżynierów producenta. „W zależności od wielkości instalacji oraz kosztów wody na miejscu amortyzacja instalacji recyklingu wody szarej waha się średnio od 2 do 15 lat”,

Przykłady i typowa zastawania dla systemów odzysku wody szarej

Systemy odzysku szarej wody w hotelarstwie: Nowy Radisson Blu w Zakopanem stawia na zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi

Systemy recyklingu wody szarej znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam gdzie mamy dużą ilość produkowanych ścieków szarych i zapotrzebowanie na wodę. Do najbardziej opłacalnych, dla użytkownika, instalacji należą realizację hotelowe, osiedla wielorodzinne, duże kompleksy biurowe oraz budynki użyteczności publicznej. Na polskim rynku wśród liderów znajduje się Skanska ze swoimi nowoczesnymi, certyfikowani biurowcami. Instalacje wody szarej działają m.in  w najnowszym kompleksie Generation Park, Atrium II w Warszawie. Bardzo ciekawym zastosowaniem recyklingu wody szarej może poszczycić się także nowy hotel Radisson Blu w Zakopanem. Obiekt powstały w otulinie tatrzańskiego parku narodowego oszczędza codziennie 20000l wody. N systemy tego typu możemy natknąć się równie w przestrzeni publicznej np. na większych węzłach przesiadkowych kolei

Na co zwrócić uwagę projektując system recyclingu wody szarej?

System Recyklingu Wody Szarej 25.000 l/d

Należy przede wszystkim dobrze ocenić ilość wody którą uda nam się zebrać z budynku. Następnie dopasować wielkość instalacji do zapotrzebowania budynku np.  w zakresie spłukiwania toalet czy  podlewania zieleni. Bardzo ważnym elementem jest oczywiście  zaprojektowanie oddzielnego pionu zbierającego ścieki szare z budynku a także zasilania zapasowego wody pitnej. Projektując budynek należy także na wczesnym etapie przewidzieć pomieszczenie na dolnych kondygnacjach budynku by ścieki mogły być zbierane grawitacyjnie. Systemy odzysku wody szarej są również dostępne w wersji do posadowienie podziemnego.

Jakie problemy projektowe może rozwiązać instalacja dualna wody szarej?

Poza znacznymi oszczędnościami punktacją  certyfikacji jak np. BREEAM i LEED bardzo ciekawym aspektem projektowym jest możliwość znacznego i stałego zredukowania poboru wody z sieci wodociągowej oraz zrzutu ścieków.

Oszczędności

Budynek szkoły – recykling wody szarej

Im większy system i większe zużycie w budynku tym szybciej możemy liczyć na zwrot z inwestycji. Rosnący koszt wody i ścieków oraz wprowadzane nowe przepisy podatkowe mają dodatkowy wpływ na zwrot z inwestycji w instalacje dualne.  W dużych obiektach  możemy mówić o perspektywach na poziomie 2 -7 lat z zakupu urządzeń. Wszystko zależy jednak od konkretnego przypadku. To jaki system zastosujemy zależy od charakterystyki i konkretnych zagadnień projektowych

 

Dane kontaktowe

Green Water Solutions Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 11, Adgar Business Center
02-673 Warszawa

NIP: 525-259-50-01
REGON: 147427836

Dział Obsługi Projektów

tel.: +48 600 890 133
e-mail: marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera!

Proszę czekać...

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera!