Nowe prawo wodne

Przepisy znowelizowanego prawa wodnego weszły w życie z początkiem 2018 r. Nakładają one znaczące opłaty na odbiorców przemysłowych i komercyjnych za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Jednocześnie, wprowadzone zostały dodatkowe stawki za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych wokół budynków. Odpowiedzią na te wyzwania jest zagospodarowanie zużytej wody, pochodzącej z pryszniców czy umywalek i jej oczyszczenie. Dzięki temu możliwe staje się ponowne wykorzystanie wody, np. do spłukiwania toalet.

Dodatkową formą oszczędności jest odzysk wody deszczowej, którą możemy magazynować i po przefiltrowaniu używać do podlewania zieleni. Deszczówka zawiera bowiem różnego rodzaju zanieczyszczenia, więc aby zapobiec procesowi gnilnemu i bezpiecznie ją przechowywać, musi wcześniej zostać poddana odpowiedniej filtracji. Funkcję tę doskonale spełniają filtry Biovitor, będące częścią opatentowanej technologii GreenLife.

Nowe prawo wodne powołało do życia nową instytucję zarządzającą wodami w Polsce – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, która w sposób kompleksowy zajmuje się całą gospodarką wodną. Będzie ona odpowiadać za ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą, a także za inwestycje. Już teraz, aby zwiększyć funkcjonalność i oszczędność użytkowania budynków, coraz częściej na etapie projektowania wdraża się rozwiązania do odzysku wody deszczowej oraz recyklingu wody szarej. Więcej informacji: www.greenwatersolutions.pl

Dane kontaktowe

Green Water Solutions Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 11, Adgar Business Center
02-673 Warszawa

NIP: 525-259-50-01
REGON: 147427836

Dział Obsługi Projektów

tel.: +48 600 890 133
e-mail: marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera!

Proszę czekać...

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera!