Filtry Biovitor

Filtry do wody deszczowej

Filtr biologiczno-mechaniczny Biovitor umożliwia usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i rozkład materiału organicznego, tak aby uniknąć zagniwania wody podczas jej przechowywania. Następnie, oczyszczona woda rozprowadzana jest za pomocą centrali deszczowej lub stacji hydroforowej znajdującej się w budynku. W przypadku zaś braku deszczówki w instalacji zasilaniem zapasowym dla obiektu staje się woda bytowa lub woda szara, którą podłącza się zaworem antyskażeniowym z przerwą powietrzną.

Filtry do wody deszczowej GreenLife Biovitor charakteryzują się następującymi cechami:

  • wysoka wydajność i efektywność
  • skalowalność od DN100 do DN300
  • w przypadku obfitego opadu liści powinny zostać użyte grille rynnowe lub łapacze liści), idealne do perkolacji
  • oparte na czysto biologicznej substancji czynnej, powodującej rozkład wszystkich składników organicznych w wodzie deszczowej
  • składniki nieorganiczne są oddzielane mechanicznie
  • mogą być zainstalowane w praktycznie wszystkich systemach deszczowych
  • żwir marmurowy neutralizuje kwaśną wodę deszczową
  • serwisowanie raz na 8-10 lat.

Zobacz też naszą ofertę – zbiorniki na wodę deszczową.