Oszczędzaj wodę z głową!

Konieczność racjonalnego wykorzystywania deszczówki i wody szarej również w Polsce staje się już sprawą oczywistą. Patrząc na zmiany klimatu, widoczne gołym okiem, na przedłużające się okresy suszy, łatwo zrozumieć, że nie można lekceważyć zagrożeń. Dostęp do wiedzy i świadomość zagadnień ekologicznych oraz edukacja w tym zakresie odnoszą znaczące efekty. Dzięki temu zarówno inwestorzy, jak i użytkownicy są świadomi wyzwań cywilizacyjnych, jakie stoją przed nami.

Z jednej strony, od lat poszukując życia poza ziemią skupiamy się na dostępności wody na innych planetach, wiedząc, że stanowi ona źródło życia. Z drugiej strony, wyraźnie obserwujemy zmniejszenie zasobów wody pitnej na naszej planecie i powolne wyczerpywanie się surowców. To właśnie świadomość, obecna w zachodniej cywilizacji, staje się motorem napędzającym w podejmowaniu odpowiednich działań w zakresie odzysku wody deszczowej i szarej. Jest to aktualnie jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością.

Warto jednak pamiętać, że sprawność samych urządzeń – czy to przeznaczonych do recyklingu wody szarej, czy też do odzysku wody deszczowej, to dopiero połowa sukcesu. Ważne jest też, aby systemy były dopasowane do realnych potrzeb i możliwości.

Firma Green Water Solutions, obok gotowych produktów, czyli kompletnych systemów do odzyskiwania wody deszczowej i recyklingu wody szarej, dostarcza również pełne doradztwo oraz kompleksowe wsparcie dla projektantów. Mogą to być różnego typu rozwiązania:

  • odzysk wody deszczowej połączony z jej retencją,
  • centrale deszczowe Aris wstawiane do mniejszych obiektów,
  • zagospodarowanie wody szarej i dodatkowo magazynowanie deszczówki (co uznawane jest za rozwiązanie najbardziej optymalne),
  • oczyszczanie wody deszczowej wpływającej z dachu do zbiorników i magazynowanie razem z wodą szarą,
  • układ, który odzyskuje z góry przyjętą dobową ilość ścieku.

Dużym argumentem, przemawiającym za inwestycją w systemy wykorzystania wody odzyskanej, jest stosunkowo szybki zwrot wydatków poniesionych na zakup urządzeń, który trwa około 5 lat.

Więcej informacji na stronie: www.greenwatersolutions.pl

Dane kontaktowe

Green Water Solutions Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 11, Adgar Business Center
02-673 Warszawa

NIP: 525-259-50-01
REGON: 147427836

Dział Obsługi Projektów

tel.: +48 600 890 133
e-mail: marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera!

Proszę czekać...

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera!