Jak dobrze spożytkować opady deszczu?

Odzysk wody deszczowej w nowych budynkach

W nowopowstających obiektach, których inwestorom zależy na rozsądnym gospodarowaniu zasobami, coraz częściej już na etapie projektowania planuje się rozwiązania do odzysku wody deszczowej. Wartość zrealizowanych projektów wzrosła o 100% rok do roku, a wartość wszystkich dotychczas zaimplementowanych w Polsce systemów jeszcze w 2019 roku przekroczy 3 mln złotych.

Gwarancja wysokiej jakości

Profesjonalne systemy pozwalają na odzysk wody z dachu, by następnie odzyskać ja i mahazynować bez obawy o jakość i zagniwanie. Instalacje te są skalowalne w zależności od wielkości dachu, zapotrzebowania, poziomu wód gruntowych i średniej wielkości opadów w danym rejonie.

Odzysk deszczówki a Korzyści dla środowiska

Woda deszczowa jest naturalna i ekologiczna. Jej odzysk wpływa znacząco na zmniejszenie zużycia wody pitnej i ilości odprowadzanych ścieków. Wodę deszczową wykorzystujemy do chłodzenia maszyn, ogrzewania podłogowego oraz do celów użytkowych, takich jak spłukiwanie toalet czy nawadnianie terenów zielonych. Deszczówka jest też miększa od “zwykłej” wody, dzięki czemu wymaga użycia mniej detergentów np. do prania czy mycia pojazdów.

Jak działają profesjonalne rozwiązania odzysku wody deszczowej

Zbieranie wody deszczowej w systemie GreenLife odbywa się przez podłączone powierzchnie dachu, skąd deszczówka transportowana jest do zbiornika, który może być umieszczony pod ziemią, na jej powierzchni, a nawet wewnątrz budynku. Na wejściu do zbiornika znajduje się filtr Biovitor, który umożliwia usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i rozkład materiału organicznego, tak aby uniknąć zagniwania wody podczas jej przechowywania. Następnie, oczyszczona woda zasila budynek jza pomocą centrali deszczowej znajdującej się w budynku. W przypadku braku deszczówki w instalacji zasilaniem zapasowym dla obiektu staje się najczęściej woda bytowa. Taka instalację należy rozdzielić zaworem antyskażeniowym z przerwą powietrzną.

Rozwiązania odzysku wody deszczowej odgrywają niezwykle ważną rolę w cyklu życia budynku. Biorąc pod uwagę, że woda jest drugim najdroższym medium, to oszczędności na etapie użytkowania mogą być naprawdę znaczące. Przeciętnie instalacja odzysku wody zwraca się w ciągu ok. 5 lat, a jej serwis (w przypadku rozwiązań marki GreenLife) odbywa się zaledwie raz na 8 lat. Przykładem zagospodarowania wód opadowych są najnowsze inwestycje Centrów Dystrybucyjnych DHL Koszajec, DHL Radzymin i DHL Zakrzewo.

Oprócz wcześniej wymienionych zastosowań, woda deszczowa może być również wykorzystana w celach gaśniczych, do wymiany ciepła. W  niektórych przypadkach możemy jej użyć jako woda pitn. Takie zastosowanie wymaga jednak odpowiedniego jej uzdatnienia. Niewątpliwie zmiany klimatyczne i świadomość istniejących zagrożeń klimatycznych w Polsce powinny nas skłaniać do rozważenia ekologicznych rozwiązań. Jednym z najbardziej oczywistych jest zastosowanie odzysku wody deszczowej.

Więcej informacji oraz animacja filmowa dostępne na stronie: www.greenwatersolutions.pl/odzysk-wody-deszczowej/

Dane kontaktowe

Green Water Solutions Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 11, Adgar Business Center
02-673 Warszawa

NIP: 525-259-50-01
REGON: 147427836

Dział Obsługi Projektów

tel.: +48 600 890 133
e-mail: marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera!

Proszę czekać...

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera!